topvisual-09

Actie Cultuur

Hieronder verslagen van dirverse acties in verband met behoud Gorcums museum.

Persbericht                                                                       Gorinchem, 7 november 2013

 

Sombere tijden voor Gorcums Museum en collectie

 

De Historische Vereniging Oud-Gorcum is zeer teleurgesteld in de gemeenteraad. Met het aannemen van de cultuurvisie heeft de raad gekozen voor een verzelfstandiging van het Gorcums Museum. Samen met de onzinnige gedachte om de bibliotheek bij het museum te voegen is dit de nekslag voor het Gorcums Museum en bovendien bouwkundig en financieel onverantwoord. Ook vernietig je zo eerder gedane investeringen in het huidige bibliotheekgebouw.

Het bestuur van Oud-Gorcum heeft de gemeenteraad er op gewezen dat de gemeente een contractuele verplichting heeft tegenover de vereniging. Zij is gehouden zorg te dragen voor de collectie van Oud-Gorcum en deze tentoon te stellen in een geschikt museumgebouw. De Historische Vereniging is dan ook voornemens de gemeente te houden aan deze verplichting.

Verder heeft de vereniging zich gestoord aan de zwakke financiële onderbouwing van de cultuurvisie, iets wat je van een wethouder van financiën toch op zijn minst mag verwachten. Wij waarderen het dat er raadsleden waren die hierbij enige kritische kanttekeningen hebben geplaatst. Het bestuur van de historische vereniging wacht de verdere uitwerking van de plannen door de gemeente af, maar blijft waakzaam. Gekeken zal worden wat de verschillende politieke partijen opnemen in hun verkiezingsprogramma over cultuur en erfgoed in de stad, meer specifiek ten aanzien van de toekomst van het Gorcums Museum. Een museum dat niet alleen een unieke collectie in huis heeft, maar ook een geweldige reputatie. Die reputatie heeft het museum zelf in jaren opgebouwd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie neemt u contact op met de secretaris van de Historische vereniging Oud-Gorcum, mevrouw Arida van Baardewijk-de Gier

 

Historische vereniging Oud-Gorcum ziet geen toekomst in Toekomstbeeld Cultuur

 

Gorinchem - 24-10-2013 -In het concept ‘Toekomstbeeld Cultuur Gorinchem’ is o.a. voorgesteld om bibliotheek en Gorcums museum in één gebouw onder te brengen als een ‘Huis van Inspiratie’. Wel gezellig, maar volstrekt onuitvoerbaar door ruimtegebrek, een bestaande overeenkomst en zéér hoge verbouwingskosten. De Historische vereniging Oud-Gorcum doet dan ook een dringend beroep op de gemeenteraad om dit onderdeel van het ‘Toekomstbeeld Cultuur’ af te wijzen. De kostbare historische collectie van de vereniging is in het verleden overgegaan naar de gemeente, met als nadrukkelijke overeenkomst dat de gemeente voor de collectie te allen tijde een gebouw beschikbaar stelt. Aan deze verplichting houden wij de gemeente en dat is niet voor niets. In het huidige museum is nu al geen plaats voor de ruim 7000 objecten van de collectie. Prop de bibliotheek in het overvolle museumgebouw, noem het een Huis van Inspiratie en kijk daar, de bezuiniging op de gemeentebegroting is binnen. Een sterk staaltje, maar daar trapt de Raad natuurlijk niet in. Want, wat is nu eigenlijk inspirerend? Een schilderij op zijn kop hangen of wellicht middenin de bibliotheek hangen? Kortom, wat is nu precies zo inspirerend? Nu akkoord gaan met de cultuurplannen is bovendien akkoord gaan met vele open einden. In de plannen is géén rekening gehouden met zeer hoge verbouwingskosten van het museum als daar de bibliotheek intrekt. De Raad tekent een ongedekte cheque die de bezuiniging vele malen teniet doet. Bij ‘Transitiekosten’ staat het vermeld, maar er zijn geen bedragen ingevuld. Denk hierbij aan een veel zwaardere vloer voor de bieb, grote herindeling van de zaalruimtes, klimaatbeheersing, allerlei logistieke en organisatorische obstakels en opnieuw een langdurige sluiting van het museum. In het ‘Toekomstbeeld’ staat er niets over vermeld en dat maakt de bezuiniging niet realistisch en het plan onvolledig. In een brief aan wethouder Doodkorte heeft de vereniging haar grote zorgen uitgesproken over het behoud van de historische collectie en gewezen op verschillende knelpunten bij een ‘Huis van Inspiratie’, maar er is niets van overgenomen in dit ‘Toekomstbeeld’. Wordt het dan toch een toekomst zonder de historische collectie van Gorinchem? Dat kan natuurlijk niet en daarom heeft de vereniging vandaag opnieuw een uitvoerige brief aan de gemeenteraad geschreven en daarin beargumenteerd voorgesteld niet akkoord te gaan met het huidige ‘Toekomstbeeld Cultuur Gorinchem’. Het woord is aan de gemeenteraad!
Hier is de gehele brief te downloaden

Bron: De Stad Gorinchem dinsdag 2 juli 2013.

 

Bron AD donderdag 11 juli 2013.

 

Ingezonden: Gorcums Museum in gevaar. Zie Gorkums Nieuws

fotobanner-03
logo-HVI-liggend-wijzijnpartnervan.jpg
scripting & design BOS Reclame | Gorinchem