topvisual-07

Kindermoord

Was Adriana uit Gorinchem de laatste vrouw die in Nederland de doodstraf kreeg?

kindermoord2.jpg

Er is een nieuw boek over Gorinchem verschenen: 'Kindermoord in de Krapsteeg', geschreven door Jean M.A. van Wageningen en H. Karin van Goor.

Wanneer in 1832 in Gorinchem een baby van vijf maanden oud wordt vermoord, is de dader snel gepakt: de grootmoeder Adriana Plat, geboren in 1787. Het boek volgt haar door een roerige tijd: van autoritair naar democratisch. Adriana kreeg te maken met stadhouder Willem V, de patriotten en de Pruisen. Daarna brak de Franse Tijd aan en het verhaal eindigt met koning Willem I en de Belgische Opstand. Opstanden en revoluties met de Verlichting als onderliggende stroming. Andere hoofdpersonen zijn haar man Goosen van Baalen, haar dochter Johanna en de voedster van de baby, Maria Geven. Het waren eenvoudige mensen die het moeilijk hadden om in tijden van oorlog de eindjes aan elkaar te knopen. Bovendien had Adriana als moeder heel wat te stellen met een dochter die niet wilde deugen. Het onderzoek naar de moord werd verricht door de rechtbank in Gorkum. Die was bij zware misdaden niet bevoegd om vonnis te wijzen en verwees de zaak door naar het, uit de Franse tijd voortgekomen, hof van assisen in Den Haag. Dit hof veroordeelde de moordenares tot de wurgstraf. Daarmee is Adriana zeer waarschijnlijk de laatste vrouw geweest bij wie de doodstraf is voltrokken. Onder invloed van de Verlichting kwam deze straf nog maar zelden voor. Men gruwde van de wreedheid. Naast de lokale, nationale en Europese geschiedenis komen ook de discussie over de doodstraf, de ontwikkelingen in de rechtsspraak, de zich telkens wijzigende visie op kindermoord en de snel wisselende staatsinrichting van ons land tijdens Adriana’s leven aan de orde.

In het Nationaal Archief in Den Haag ligt het complete strafdossier van deze zaak. Alle 250 handgeschreven pagina’s zijn getranscribeerd en opgenomen in het boek 'De zaak Adriana Plat, de gerechtelijke stukken'. Achtereenvolgens komen de arrestatie, verhoor, onderzoek en vonnis aan bod. Het laat de rijkdom van de Nederlandse taal in de 19e eeuw zien en is ook voor ons 21e-eeuwers fascinerend om te lezen.

De boeken liggen te koop bij De Mandarijn in Gorkum en zijn ook online te bestellen via: - Kindermoord in de Krapsteeg: http://www.dordtsebestseller.nl/books/150840 - De Zaak Adriana Plat: http://www.dordtsebestseller.nl/books/157670

fotobanner-02
logo-HVI-liggend-wijzijnpartnervan.jpg
Design: BOS Reclame | Gorinchem ©2008